foto: Olof Nordin
     

Se bildspelet av Henke Råssmo från Städdag / Öppet Hus / Båtklubbarnas Dag 2014
härUppdaterat 2017-03-27