Läs artikeln om VBK i Vårt Kungsholmen inför Båtklubbarnas Dag 2011.

Vårt Kungsholmen om VBK.pdf
Uppdaterat 2011-10-13