Avgifter betalda
Boka in i min kalender
Datum31 januari 2021
Tid
Plats
Medlems- och Hamnavgift skall vara inbetald på VBKs bankgiro.
Uppdaterat 2020-12-10