7 juni 2021
Senaste översiktsplanen för exploateringen runt klubben
Hej vänner. Nedan är länk till senaste information från Stockholms stads arbeten för exploateringen runt klubben, som beräknas starta i höst. 

Länk till dokumentet
Uppdaterat 2021-06-07