8 februari 2018
Ang Arrendeavgiften
Kära medlem

Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF, har tidigare informerat i nyhetsbrev om att Idrottsförvaltningen lagt fram förslag till Idrottsnämnden om en ca 100% höjning av arrendeavgifterna. Vid Idrottsnämndens möte den 21 november beslutade nämnden enligt Idrottsförvaltningens framlagda förslag till höjda avgifter.

Läs mer om detta på hemsidans insida, bland annat: 
Stockholms Stads behovsinventering; Presentationen om nya avgifter för ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm 23 januari 2018.
OBS! Bilderna ger inte en helhetsbild över läget, utan fungerade som faktastöd vid den genomgång som förvaltningen gjorde vid mötet.


Uppdaterat 2018-03-12