29 november 2017
Ang Arrendeavgiften
Kära medlem

Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF, har tidigare informerat i nyhetsbrev om att Idrottsförvaltningen lagt fram förslag till Idrottsnämnden om en ca 100% höjning av arrendeavgifterna. Vid Idrottsnämndens möte den 21 november beslutade nämnden enligt Idrottsförvaltningens framlagda förslag till höjda avgifter.

Läs mer om detta på hemsidans insida.

Uppdaterat 2017-11-29