Kontakt med Västermalms BåtKlubb

VEM VÄNDER DU DIG TILL?

Vill du söka medlemskap i VBK - se fliken Medlemskap

Skall du ändra dina medlemsuppgifter skickar du ett mail till:
medlemsregister@vastermalmsbatklubb.com

I övriga fall se under fliken Funktionärer hur du kontaktar respektive funktionär. Använd helst e-post.

OBS! Tänk på att vi som är funktionärer i de flesta fall har ett ordinarie arbete. Om ni kontaktar oss på telefon ser vi helst att det sker på kvällstid.

Här nedan följer en uppräkning av de vanligaste frågorna. Om det gäller andra ärenden eller frågor kontaktar du någon i styrelsen för besked.

Uppdaterat 2018-01-15