Välkommen till Miljösidan 

Här får du kontinuerligt information om klubbens policy och miljöarbete.

 

Målsättningen är att du här också ska kunna ta del av: 

- miljöarbetet inom regionförbundet Saltsjön Mälarens Båtförbund, SMBF
- miljöpolicys inom riksförbundet Svenska Båtunionen, SBU
- riktlinjer från stad och myndigheter 

Har du synpunkter och förslag till denna sida
kontakta miljoombud@vastermalmsbatklubb.com
eller information@vastermalmsbatklubb.com 
Uppdaterat 2018-01-23