STÄDDAG 2 / ÖPPET HUS 2015VARVET
Slyröjning
Städning av klubbhuset
Bockbygge för täckmaterialställning
Lagning av grind mm

ÖPPET HUS
ALLMÄNHETEN VÄLKOMNADES ATT BESÖKA 
VÄSTERMALMS BÅTKLUBB
 
PROGRAM
VBK bjuder på fika!
Ballonger till barnan 

Utställning “Klubbens historia” 
Knop workshop 
Öppen brygga
Gå ombord på en båt

Åk med på en båttur

SE BILDER:
Bilder från IngMari


Vill du dela med dig av egna bilder från dagen? 
Skicka dem till:
information@vastermalmsbatklubb.com 
  
 
Uppdaterat 2016-12-08