Valberedning


Anders Ericsson
070-896 08 93
valberedning2@vastermalmsbatklubb.com
Henrik Engström
072-303 19 38
valberedning1@vastermalmsbatklubb.comErik Österlund
070-716 93 17
valberedning3@vastermalmsbatklubb.com

Uppdaterat 2018-01-14