HemOm klubbenMiljöFunktionärerMedlemskapLänkarGalleriKontaktLogga inSökKalender
Om Klubben

Västermalms Båtklubb VBK är en ideell förening med målet att främja båtlivet lokalt och att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Västermalms Båtklubb VBK bildades den 14 oktober 1919, och är alltsedan dess belägen med varv och hamn på Hornsbergsstrand vid Karlbergssjön mitt emot Karlbergs Slott.Västermalms Båtklubb VBK är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund SMBF och därigenom ansluten till Svensk Båtunion SBU. Dessa organisationer tillvaratar klubbens intressen och är förhandlande part när det gäller frågor av övergripande art gentemot myndigheter och statsmakt.
SMBF representerar även klubbarna i Svenska Sjö's försäkringskommitté.


Här ser du varvsområdet, hamnen och bryggorna som tillhör klubben.


Uppdaterat 2012-10-15
Utskriftsvänlig sida
Om klubben
Historik
Vänklubbar
Västermalms båtklubb, Box 490 36, 100 28 Stockholm - Bankgiro 5062-6498
Provided by Webforum